Przejdź do treści głównej

8 maja odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie oświatowej. To jest okazja dla NGO!

autor(ka): Alina Kozińska-Bałdyga
2018-05-09, 12:38
użytkownik
KOZIŃSKA-BAŁDYGA: Procedowany obecnie poselski projekt zmian w prawie oświatowym jest okazją do debaty publicznej o zarządzaniu oświatą i roli rodziców w szkole. Aby zainicjować tę debatę Federacja Inicjatyw Oświatowych przygotowała petycję dotyczącą wyboru dyrektora szkoły przez rodziców w powszechnych wyborach. Jest to jednocześnie okazja do uczenia się, jak organizacje pozarządowe mogą wpływać za pomocą petycji na proces stanowienia prawa przez parlament.

Federacja Inicjatyw Oświatowych przesłała do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Petycję dotyczącą wyboru dyrektora szkoły. Petycja w załączeniu.

Według propozycji FIO dyrektor miałby być wybierany 2-stopniowo: najpierw komisja konkursowa złożona z przedstawicieli władz samorządowych i kuratoriów, rady pedagogicznej i rady rodziców oraz związków zawodowych wybierałaby dwóch kandydatów. Następnie z tych dwóch kandydatów rodzice uczniów w wyborach powszechnych i tajnych wybieraliby dyrektora, który byłby zatrudniany przez wójta, burmistrza czy prezydenta.

Naszym zdaniem nawet taki dość ograniczony wybór dyrektora przez rodziców byłby bardzo znaczący dla oświaty. Można byłoby oczywiście iść jeszcze dalej i zaproponować wybór dyrektora przez radę szkoły, w skład której wchodziliby, oprócz rodziców i nauczycieli także przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Można postulować włączenie do gremium wybierającego dyrektora także przedstawicieli pracowników czy mieszkańców. Ale te dalej idące rozwiązania, choć stosowane w innych krajach, u nas wydają się nam obecnie przedwczesne. Choćby z tego powodu, że bardzo niewielu szkołach są rady szkoły. Natomiast proponowane w naszej Petycji rozwiązanie jest proste i do wprowadzenia od zaraz. Wystarczy dobra wola posłów.

Wybór dyrektora szkoły przez rodziców wprowadzi, naszym zdaniem, nową jakość do szkoły; wzmocni pozycję rodziców, ale jednocześnie skłoni dyrektora do lepszej, pełniejszej z nimi współpracy, zmusi niejako do wsłuchania się w ich głos. To służy podwyższaniu jakości pracy szkoły. Może zawiąże się koalicja dyrektora z rodzicami?

Jaki to będzie miało wpływ na relacje dyrektora z nauczycielami, czy stworzy szanse na budowanie prawdziwej, a nie tylko pozornej, współpracy rodziców ze szkołą i współdziałanie rodziców z nauczycielami w procesie edukacji uczniów? Tymi pytaniami chcielibyśmy zachęcić do dyskusji o roli rodziców w oświacie, uspołecznianiu szkoły i budowaniu jej autonomii, ale także o budowaniu samorządności lokalnej w oparciu o instytucję szkoły.

Wszak gmina to wspólnota mieszkańców, również rodziców uczniów, którzy głosując na dyrektora szkoły wybieraliby kluczową osobę zarządzającą edukacją w ich szkole; mieliby więc bezpośredni wpływ na wybór trzeciej osoby zarządzającej, po wójcie/burmistrzu/prezydencie i radnym ze swojego obwodu. To wzmacniałoby samorządność.

Proponowane rozwiązanie budowałoby także bardziej niezależną pozycję dyrektora wobec władz gminy. Zdaniem wielu osób mandat z wyborów powszechnych (choćby tylko w szkole) daje solidną podstawę do zarządzania, a wyborcom możliwość weryfikacji po upływie kadencji.

Naszą Petycję napisaliśmy z jeszcze jednego powodu. Obecnie w ramach programu POWER 2.16 realizowane są 23 projekty, których celem jest podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych, tak aby umożliwić im efektywniejszy udział w procesie stanowienia prawa. FIO jest jedną z tych 23 organizacji. Wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego realizujemy projekt ”Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Aby skutecznie uczyć, najlepiej łączyć teorię z praktyką. Dlatego postanowiliśmy, aby w ramach „wartości dodanej” przygotować kilka petycji. Petycje są bowiem jednym z narzędzi bezpośredniego stanowienia prawa, o których uczyliśmy beneficjentów naszego projektu w ramach warsztatów.

Ponieważ marzy nam się równoważenie demokracji przedstawicielskiej demokracją partycypacyjną, i marzy nam się większy udział obywateli w stanowieniu prawa, to uczymy się sami i chcemy uczyć innych przygotowywania petycji. A nasze władze, z Parlamentem na czele, chcemy zachęcić do odpowiadania na takie petycje także praktycznie – poprzez uwzględnienie w stanowionym prawie propozycji w nich zawartych.

Nabór do projektu "Suweren konsultuje – dobre prawo buduje" został już zakończony, ale planujemy w ramach odpłatnej działalności statutowej prowadzić krótkie warsztaty przygotowywania petycji. Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na z wpisanym tematem PETYCJE. Terminy warsztatów będę uzależnione od napływu zgłoszeń.

Czekamy na Wasze opinie na tematy ważne dla życia społecznego w Polsce! Przesyłajcie je (maks. 4500 znaków) wraz ze zdjęciem na adres: 

 


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Federacja Inicjatyw Oświatowych
Miejsce: Gmach Parlamentu, warsztaty z pisania petycji - siedziba FIO, Wiejska 2, Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2018-05-09
Organizator:

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Adres:

Śniadeckich 23 lok. 9, 00-654 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

600 411 349

Faks:

22 869 96 68

E-mail:

biuro@fio.org.pl

Www:

http://www.fio.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • edukacja
  • inicjatywy oddolne
  • oświata
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją