Przejdź do treści głównej

Narodowe Centrum. W raporcie giną głosy krytyczne

autor(ka): Julia Kluczyńska dla opinie.ngo.pl
2017-06-13, 11:44
archiwalne
KLUCZYŃSKA: Byłoby lepiej, gdyby w raporcie znalazło się więcej miejsca na głosy krytyczne i jasne pokazanie, że istotna część organizacji biorących udział w konsultacjach jest tej ustawie i instytucji NCRSO przeciwna.

Raport z konsultacji dotyczących Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO) sprawia dobre pierwsze wrażenie – ma przejrzysty układ, a w tabeli z uwagami szczegółowymi łatwo odnaleźć uwagi konkretnych organizacji i odpowiedzi na nie.

Mam jednak dwie wątpliwości – na podstawie informacji zawartych w raporcie trudno oszacować skalę głosów krytycznych kwestionujących zasadność powołania Centrum, a niektóre odpowiedzi na uwagi organizacji wydają się niepełne.

 

 

Słabo słyszalna krytyka

Raport wprost mówi o tym, że komentarze najczęściej dotyczyły zasadności powołania NCRSO (s. 13). Nie mówi natomiast o tym, jak liczna grupa osób biorąca udział w konsultacjach wypowiadała się krytycznie na temat powołania tej instytucji. Z raportu dowiemy się, ile konferencji i spotkań regionalnych się odbyło oraz ile osób wzięło w nich udział. Natomiast sam przebieg spotkań opisany jest bardzo lakonicznie i nie sposób na tej podstawie wnioskować, z jakim przyjęciem uczestników spotkał się ten projekt.

Z naszych analiz stanowisk zgłoszonych pisemnie w konsultacjach wynika, że większość głosów była bardzo krytyczna i aż 32 z 48 organizacji, które nadesłały swoje stanowiska, wprost podważało sens powołania Centrum. W raporcie głosy krytyczne wobec samej idei budowania NCRSO są bardzo słabo słyszalne i giną w natłoku uwag szczegółowych.

 

 

Jaki tryb konkursu w Narodowym Centrum?

Z raportu dowiadujemy się też, że jednym z dwóch głównych tematów ważnych dla uczestników konsultacji był tryb konkursowy, który będzie stosowany w NCRSO. Wiele organizacji postulowało powiązanie NCSRO z trybem konkursowym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPiW). W raporcie napisane jest, że ta uwaga została uwzględniona – aktualne brzmienie art. 30 ust. 1 projektu ustawy stanowi, że NCSRO realizuje zadania samodzielnie lub w oparciu o procedurę otwartego konkursu ofert, o którym mowa w rozdziale II UDPPiW.

Informacja ta nie jest jednak pełna, ponieważ w raporcie nie wspomina się, że ten sam art. 30 w ust. 2 wprowadza istotny wyłom w procedurze konkursu, ponieważ kluczowe kwestie, w tym wzory ofert, sprawozdań i umów będą określone w regulaminie konkursu ustalanym przez Dyrektora (i zatwierdzanym przez Radę), a nie jak dotychczas w rozporządzeniach.

 

 

NGO przeciwne Narodowemu Centrum?

W uwagach Forum Darczyńców zwracaliśmy też uwagę na to, że zgodnie z projektem z lutego przy ocenie wniosków nie będzie trzeba już brać pod uwagę wcześniejszych doświadczeń organizacji w realizacji podobnych zadań ani jej zasobów kadrowych i merytorycznych. Istnieje poważne ryzyko, że dofinansowywane będą wnioski organizacji, które nie mają odpowiedniego zaplecza merytorycznego ani organizacyjnego. Z raportu dowiedziałam się, że uwaga jest już nieaktualna, ponieważ stosuje się UDPPiW. Niestety nie potwierdza tego treść art. 30 ust. 4 projektu, z którego jasno wynika, że ta uwaga jest w pełni aktualna, bo nadal brakuje kryterium posiadania odpowiednich kwalifikacji, zasobów oraz doświadczenia w realizacji danego typu zadania.

Podsumowując, wydaje mi się, że w opracowanie tego raportu zostało włożone wiele wysiłku, a zestawienie uwag pokazuje, że znaczna część sugestii organizacji została uwzględniona. Byłoby jednak lepiej, gdyby w raporcie znalazło się więcej miejsca na głosy krytyczne i jasne pokazanie, że istotna część organizacji biorących udział w konsultacjach jest tej ustawie i instytucji NCRSO przeciwna.

 

MASZ ZDANIE? CZEKAMY NA WASZE GŁOSY (MAKS. 4500 ZNAKÓW) PLUS ZDJĘCIE NA ADRES: 

 

Julia Kluczyńska – jest prawnikiem i specjalizuje się w regulacjach prawnych dotyczących fundacji i stowarzyszeń. W Forum Darczyńców w Polsce zajmuje się monitorowaniem zmian prawnych, ich analizą i działaniami na rzecz dobrego prawa dla organizacji pozarządowych.


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGOJakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rzecznictwo, lobbing
  • społeczeństwo obywatelskie
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją