Przejdź do treści głównej

3 pomyłki minister Rafalskiej na temat FIO

autor(ka): Agnieszka Deja dla opinie.ngo.pl
2017-05-08, 03:00
DEJA: Pieniądze z FIO nie są świadczeniami pomocowymi, nie istnieje prawo „odwiecznego korzystania z dotacji”, a małe organizacje także miały szansę i korzystały z tych środków. Niestety, minister Rafalska twierdzi inaczej.

W opinii pani minister Rafalskiej, wyrażonej na antenie Polskiego Radia, organizacje pozarządowe otrzymują świadczenia w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskiego (FIO), w ramach którego dotychczas panowało prawo „odwiecznego korzystania z dotacji”, a organizacje z mniejszych miejscowości nie miały szans na skorzystanie z nich.

Tymczasem:

1. FIO to nie zapomoga dla ubogich organizacji

FIO jest Programem, w ramach którego przyznawane są dla organizacji pozarządowych dotacje na realizację zadań publicznych we wszystkich obszarach pożytku publicznego, wymienionych w artykule 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki te nie stanowią świadczenia finansowego przyznawanego organizacjom na ich rozwój. Organizacje, które mają realizować zadania w ramach Programu FIO, powinny być na takim poziomie rozwoju instytucjonalnego, aby były w stanie zrealizować dane zadanie publiczne (projekt), w tym między innymi dysponować merytorycznym, technicznym i organizacyjnym potencjałem (co stanowi element oceny merytorycznej projektów dokonywanej przez zewnętrznych ekspertów).

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ma rozwijać społeczeństwo obywatelskie poprzez realizację zadań publicznych, które stanowią główną oś działań organizacji realizujących projekty w ramach tego Programu. FIO nie jest świadczeniem pomocowym i zapomogą dla ubogich organizacji.

 

 

2. Nie funkcjonuje żadne „odwieczne prawo korzystania z dotacji”

Obowiązuje natomiast zasada pomocniczości wyrażona między innymi poprzez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regulamin FIO jasno określa merytoryczne zasady przyznawania dotacji oraz zatwierdzania list rankingowych.

Jedynie w obszarach strategicznych, takich jak regranting (w ramach priorytetu 1) czy Komponent Działań Systemowych, przyznawane były dotacje wieloletnie, o co zabiegał Komitet Monitorujący FIO. W każdej kolejnej edycji konkursu w ramach FIO organizacje składają wnioski, które za każdym razem podlegają ocenie – co oznacza, że co roku składane są nowe, roczne projekty. Każdego roku organizacje na nowo przystępują do konkursu. Jeżeli wygrają (czyli otrzymają od dwóch ekspertów pozytywne oceny) oraz o ile zatwierdzi te oceny minister, a organizacja znajdzie się na liście rankingowej wśród Oferentów, którzy otrzymali dotację, będą realizować projekt. Skala zainteresowania organizacji Programem FIO jest ogromna, a „kołdra krótka”. Dotacje otrzymują najlepsi – organizacje, które złożą oferty, które zostaną naprawdę wysoko ocenione. Dofinansowanych jest około 10-12% złożonych ofert.

 

 

3. Małe organizacje i organizacje z mniejszych miejscowości mają i miały szansę skorzystania z dotacji w ramach FIO

Bardzo mocno zabiegał o to Komitet Monitorujący FIO. Dla przypomnienia, w 2012 roku ministerstwo zastosowało kryteria strategiczne, w ramach których organizacje założone po 1 stycznia 2010 roku i aplikujące o nie więcej niż 25 tysięcy złotych oraz organizacje mające siedzibę i realizujące projekt w gminie poniżej 25 tysięcy mieszkańców otrzymywały dodatkowe punkty podczas oceny. W 2013 roku punkty strategiczne otrzymywały organizacje, które miały siedzibę w gminie poniżej 40 tysięcy mieszkańców, organizacje, które od 2005 roku nie otrzymały dofinansowania w ramach FIO i innych ogólnopolskich programów realizowanych ze środków publicznych oraz organizacje posiadające siedzibę w jednym z 5 województw, w których liczba organizacji na 10 tysięcy mieszkańców jest najniższa (według REGON 2010 były to województwa śląskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i lubelskie). Organizacja spełniająca w 2013 roku wszystkie te kryteria otrzymywała dużo, bo aż 12 punktów. Jak widać, mechanizmy wyrównujące szanse mniejszych organizacji i z mniejszych miejscowości były stosowane w ramach FIO. Co oznacza, że warunki dla mniejszych organizacji były stwarzane.

 

 

Małe organizacje, z małym doświadczeniem, działające krótko, z małych miejscowości czy wiosek mogą ubiegać się o środki w ramach regrantingu FIO prowadzonego przez wybranych w konkursie (priorytet 1 FIO) regionalnych operatorów. Tutaj złożenie wniosku dla malutkiej organizacji czy grupy nieformalnej nie powinno być trudne (oferowane jest w tym zakresie wsparcie animatorów, a formularz wniosku jest w formie bardzo uproszczonej).

 

Masz zdanie? Czekamy na Wasze głosy (maks. 4500 znaków) plus zdjęcie na adres: 

 

Agnieszka Deja – w latach 2013-2017 ekspertka oceniająca wnioski w ramach Programu Operacyjnego FIO 2009-2013, a następnie Programu FIO 2014-2020. Odwiecznie, bo już od 15 lat, związana z organizacjami pozarządowymi, wcześniej zaangażowana w działalność nieformalną.

Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl ()


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGOJakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 35 6

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • państwo, polityka
  • społeczeństwo obywatelskie
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją