Przejdź do treści głównej

„Obywatele dla Demokracji” byli szansą dla „małych NGO z terenów wiejskich”

archiwalne
CHACIŃSKA-KUBIEC, KUBIEC: Życzylibyśmy sobie, aby podobne podejście, jak Fundacja Batorego, miały inne organizacje i instytucje prowadzące programy grantowe. W szczególności te wspierające organizacje młode i z terenów wiejskich i małych miast.

W ostatnim czasie pojawiły się głosy krytyki dotyczące sposobu zarządzania przez Fundację Batorego Funduszami EOG. Głos Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej miał zabrzmieć w imieniu między innymi małych organizacji spoza Warszawy.

 

 

Szansa dla młodych i małych

Fundacja CampoSfera działa w Klimontowie – małej wsi w województwie świętokrzyskim, w gminie Sędziszów, gdzie mieszka nieco ponad 400 osób. Jak większość tego typu organizacji opieramy swoją działalność na pracy wolontariuszy oraz społecznym zaangażowaniu zarządu.

 

 

W latach 2014-2015 w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG, realizowaliśmy projekt „Ośrodek Pozytywnego Dialogu”. Projekt swoje działania skupiał na terenach wiejskich i małomiejskich w województwach świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Fundacja Batorego i jej specjaliści wykazali się dużym zaufaniem, powierzając projekt bardzo młodej i małej organizacji. Możliwości takich nie sposób znaleźć w innych konkursach.

Nie skłócajcie środowiska!

Realizacja projektu nie była łatwa, pojawiły się problemy z działaniami. Zamiast srogiego grantodawcy, bezmyślnie trzymającego się wskaźników, napotkaliśmy jednak na osoby, którym zależało na wysokiej jakości projektu wykazanej nie na papierze, ale poprzez realne działania i wpływ na beneficjentów. W Fundacji Batorego mieliśmy partnera w realizacji naszego zadania, wspólnie z nami dbającego o jego jakość. Życzylibyśmy sobie, aby podobne podejście miały inne organizacje i instytucje prowadzące programy grantowe. W szczególności te wspierające organizacje młode i z terenów wiejskich i małych miast.

 

 

Warto też dodać, że przeciwdziałanie dyskryminacji osób z różnych mniejszości, promowanie postaw akceptacji oraz zrozumienia i dialogu, to nie są lewicowe idee, ale podstawowe wartości, na których opiera się współczesna zachodnia cywilizacja. Jeśli organizacje z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej nie zgadzają się z tymi wartościami, to jest ich wewnętrzna sprawa. Atakowanie Fundacji Batorego za to, że zgodnie ze swoim statutem oraz porozumieniami i umowami międzynarodowymi, realizuje wysokiej jakości program, jest nieuczciwe. Dodatkowo włączanie argumentów o „małych i wiejskich organizacji” jest niepotrzebnym skłócaniem środowiska.

 

Czekamy na Wasze głosy (maks. 4500 znaków) plus zdjęcie na adres: .

 

Jakub Kubiec – społecznik od 2007 roku działający w organizacjach pozarządowych. Prezes Fundacji CampoSfera.

Dorota Chacińska-Kubiec – swiązana z trzecim sektorem od 2009 roku. Była wiceprezeska Regionalnego Centrum Wolotariatu w Kielcach, obecnie wiceprezeska Fundacji CampoSfera.

Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl ()


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGO? Jakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 29 3

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • demokracja
  • społeczeństwo obywatelskie
  • standardy, etyka
  • wspieranie organizacji
  • wspólnoty i społeczności lokalne