Przejdź do treści głównej

Zanim wyrobisz sobie zdanie – zdobądź wiedzę!

autor(ka): Ewa Gałka dla opinie.ngo.pl
2016-11-08, 13:21
archiwalne
Ewa Gałka, Centrum PISOP
GAŁKA: Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe pozwala nam, mieszkańcom, uzyskać wsparcie w wielu dziedzinach. Wymaga jednak od działaczy spełnienia licznych wymogów prawnych i poddania się kontroli.
Rozwiązanie dla problemów społecznych

Od 18 lat pracuję na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie merytorycznym, finansowym i legislacyjnym. Działania te podejmuję razem z reprezentantami ministerstw, Wojewody, Marszałka, urzędów gmin i powiatów oraz oczywiście innymi przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji.

Razem kształtujemy otaczającą nas rzeczywistość społeczną, z której wszyscy korzystamy: żłobki, przedszkola, szkoły, tworzymy miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, wspieramy rozwój hobby, tworzymy system wsparcia dla seniorów, dbamy o ochronę środowiska, w tym zwierząt, wspieramy niezbędne inwestycje.

Włączamy się w różne gremia dyskusyjne, Rady Działalności Pożytku Publicznego, komitety monitorujące i grupy robocze. Ponieważ wiele rzeczy jest do zrobienia, często społecznicy działają w kilku organizacjach. Ich praca musi być ich pasją, wymaga bowiem dużego zaangażowania i poświęcenia.

W granicach prawa

Organizacje pozarządowe na swoją działalność pozyskują dofinansowanie m.in. ze środków rządowych, samorządowych czy unijnych, zgodnie z procedurami regulowanymi m.in. Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. By realizować przedsięwzięcia społeczne, startują w konkursach o dofinansowanie, zaś każdy zaplanowany wydatek jest szczegółowo weryfikowany. Najczęściej muszą też wykazać określoną ilość pracy wolontariackiej.

Projekty dalej poddawane są kontrolom Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli Skarbowej, innych urzędów. Ogólna działalność organizacji podlega natomiast nadzorowi starosty lub właściwego ministra. Wszystko musi się zgadzać. To duża odpowiedzialność i wiele pracy. Ale uśmiech dziecka, uścisk dłoni seniora czy aktywność lidera lokalnego, których wspieramy, jest ważnym docenieniem naszego zaangażowania.

Więcej informacji

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, które nie zawierają pełnej informacji na temat roli, zakresu działania oraz odpowiedzialności prawnej i finansowej stowarzyszeń i fundacji, chciałabym zaprosić wszystkich, by skontaktowali się z najbliższym urzędem gminy lub starostwem powiatowym. W każdym urzędzie pracuje bowiem osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Z tematem można się także zapoznać w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego oraz u Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Tu można dowiedzieć się, jak wyglądają procedury konkursowe związane z przyznawaniem dotacji na realizację zadań publicznych i ich rozliczaniem oraz kontrolą.

Przed wyrobieniem sobie zdania na dany temat warto bowiem zebrać więcej informacji i zweryfikować, jak wygląda praca działaczy organizacji na co dzień.

 

Ewa Gałka jest Prezeską Zarządu Centrum PISOP, członkinią zarządu Sieci SPLOT. Autorka innowacyjnego modelu zarządzania organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą BINGO, z wykształcenia menadżerka.

Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl ()


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGO? Jakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 13 4

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Ngo ~Adam 29.11.2016, 02:59 Przez 10 lat pracowałem dla ngo, po tym okresie powiedziałem dość. Te organizacje które ja poznałem wiły sobie ciepłe posady za publiczne pieniądze. Niestety bronią się jak mogą. Nie jestem zwolennikiem pisu ale w tej kwestii ma 100% racje. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Kontrole - dobre sobie! ~Ja 09.11.2016, 02:33 Pani Ewo pisze Pani o "ustawionych" kontrolach jakie przechodziło m.in. Centrum PISOP czy o tych bardziej rzetelnych????? ODPOWIEDZ
  • zgadzam się z p. Ewą ~grazyna 08.11.2016, 05:01 No właśnie, żeby wydać rzetelną opinię o środowisku ngo,trzeba wykonać dużą pracę aby poznać to środowisko, z każdej strony. A nie każdemu się chce. Łatwo jest coś chlapnąć, bo może o to chodzi żeby namieszać, wzbudzić zawiść jednych i rezygnację z pasji w innych? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kontrola
  • PR, promocja, wizerunek
  • społeczeństwo obywatelskie
  • subsydiarność
  • wspieranie organizacji
  • współpraca z administracją