Przejdź do treści głównej

Co z tą młodzieżą? Zapraszamy do dyskusji!

autor(ka): Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl
2016-08-11, 12:03
archiwalne
Ignacy Dudkiewicz, ngo.pl
NGO.pl: Nie brakowało ostatnio młodzieży w telewizji, radiu i internecie. Zbliża się też nowy rok szkolny. To dobry moment, by zapytać: co zrobić, by polska młodzież chciała się angażować społecznie?

W krótkim czasie obserwowaliśmy trzy niemałe wydarzenia – różne, ale wszystkie pełne młodych. Festiwal Open’er, Przystanek Woodstock i – z innej beczki – Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. To jasne, że każde z tych wydarzeń przyciąga nieco inną grupę młodych, przynajmniej w części. Jednak gdy spojrzy się na te nieprzebrane tłumy zgromadzone w Gdańsku, Kostrzynie czy Krakowie, trudno nie pomyśleć, jak wielki potencjał płynie z ich entuzjazmu, spontaniczności i radości.

Młodzi zaangażowani

W postawach społecznych ludzi młodych ten entuzjazm, spontaniczność i radość również widać. Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2013 roku 21% osób między 15 a 26 roku życia angażuje się w wolontariat formalny. To więcej niż w innych grupach wiekowych. Pytanie, czy jednak nie wciąż zbyt mało?

Ciekawe jest również przyjrzenie się powodom, jakie podają osoby nieangażujące się w wolontariat, by uzasadnić swój brak aktywności. Jak piszą autorzy raportu, „z wiekiem wzrastała skłonność do podawania chęci zadbania o siebie jako powodu braku działalności wolontariackiej: był to argument dla 62% respondentów po 50 roku życia, dla 51% badanych z grupy wiekowej 27-50 lat i tylko dla 42% najmłodszych”. Młodzi rzadziej wskazują również na to, że mają wystarczająco wiele własnych problemów czy na brak zaufania wobec innych ludzi. To wszystko symptomy budzące nadzieje.

Młodzi niewyedukowani

Warto jednak zauważyć także, że młodsi częściej niż osoby z innych grup wiekowych jako przyczynę braku aktywności wskazują na brak wiedzy i nieznajomość odpowiednich organizacji i możliwości zaangażowania – i to pomimo wysokich kompetencji technologicznych! To nieuchronnie prowadzi nas do zadania pytania o poziom edukacji obywatelskiej prowadzonej w szkołach. Tym bardziej, że młodzi również rzadziej głosują w wyborach.

Dlatego obok pytania o to, co jest potrzebne, by aktywizować młodzież, zdobyć jej zaufanie i zachęcić do działalności społecznej, naszym dyskutantom i dyskutantkom zadaliśmy również pytanie o jakość edukacji obywatelskiej i o to, czy obecnie działający w Polsce model edukacji sprzyja, czy utrudnia kształtowanie postaw prawdziwie prospołecznych wśród młodych.

Zabierz głos!

Zapraszamy do lektury, ale nie tylko. Podzielcie się z nami swoją opinią! Co z tą młodzieżą?

 

Czekamy na Wasze opinie! Przesyłajcie je (maks. 4500 znaków) wraz ze zdjęciem na adres:


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGO? Jakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja obywatelska
  • młodzież
  • wolontariat
  • wolontariusze
  • wychowanie