Przejdź do treści głównej

Więcej demokracji w samorządzie? Głos radnego

autor(ka): Damian Drzymalski, opr.: Ignacy Dudkiewicz
2015-06-22, 11:47
archiwalne
DRZYMALSKI: Jako radny mam nadzieję, że Postulaty Demokratyzacji Samorządu zostaną zaakceptowane przez rządzących polityków i sukcesywnie wprowadzane w życie.

Wszystkie wymienione postulaty przybliżają lokalne społeczności do integracji i dążenia do wspólnych zamierzeń oraz planów. W XXI wieku zarówno władze samorządowe, jak i społeczności muszą zrozumieć, że jedno bez drugiego dobrze nie będzie funkcjonować. Proponowane zmiany lub udoskonalenie obowiązujących przepisów to krok ku lepszej przyszłości.

Potrzeba jawności

Chciałbym pochylić się nad tymi postulatami, które są najbliższe mojemu sercu i mogłyby pomóc lokalnej społeczności. Warto ustalić regulamin konsultacji społecznych. Dotychczas konsultacje społeczne w gminie Warlubie (Strategia Rozwoju Gminy Warlubie) nie były zbyt dobrze wypromowane – w myśl zasady, że to radny lub sołtys (rada sołecka) mogą mieć wpływ i mieć rację ze względu na sprawowany mandat społeczny. Brakuje informacji na stronach internetowych, w lokalnych mediach o zamiarze lub przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Uważam, że brak realizacji tego postulatu przyczynia się do słabego, oddolnego angażowania się w życie społeczne mieszkańców gminy Warlubie.

Istotnym aspektem w informowaniu lokalnego społeczeństwa powinna być szeroko pojęta jawność, dlatego popieram publikowanie informacji dotyczących majątku oraz działalności jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych; wzmocnienie pozycji komisji rewizyjnej, a w niej pozycji radnych nienależących do koalicji rządzącej czy też ułatwienie dostępu radnych do informacji publicznej poprzez skrócenie czasu oczekiwania do pięciu dni roboczych w przypadku informacji nieprzetworzonych oraz rozszerzenie zakresu informacji, do których radni mają zagwarantowany dostęp, o informacje, które wpływają na realizację zadań odpowiedniego szczebla samorządu (analogicznie do uprawnień pracowników urzędu gminy). Niestety, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej to częstym mankamentem jest udzielanie odpowiedzi w późnym terminie od daty dostarczenia wniosku, co utrudnia pracę radnym zainteresowanym danym zagadnieniem.

Marzenie o obywatelskiej Polsce

Za zmianą ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych na szczeblu gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze (tzw. JOW), powinno się wprowadzić obowiązkowo imienne głosowanie radnych nad uchwałami lub innymi wnioskami dotyczącymi działalności Rad Gmin. Powyższy postulat ułatwi identyfikację mieszkańców z radnym – pozwoli na efektywniejsze rozliczenie rajcy z pełnionej funkcji.

Trzymam kciuki za inicjatorów i organizacje popierające realizację Postulatów Demokratyzacji Samorządu. Wspólnie mamy szansę spełnić marzenia o obywatelskiej Polsce.

 

Damian Drzymalski – radny Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza (I kadencja); radny Rady Gminy Warlubie, przewodniczący Klubu Radnych Razem Dla Gminy Warlubie, działacz społeczny.


Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 10 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • demokracja
  • partycypacja
  • współpraca z administracją